Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี)

Environment and Pollution Control Office 7 (saraburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ก.ย. 63

สรุปผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

20 ส.ค. 63

รายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

20 ส.ค. 63

ผลการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 63

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1